Urstad/Devens

Lydgalleriet presenterer to kunstverk som er utviklet gjennom det Europeiske nettverket for lydkunst, Resonance. Arbeidene trekker på hver sin måte veksler på tid og samtidighet og fyller to rom i Lydgalleriets midlertidige lokaler i Skostredet 16.

 

Maia Urstad (NO) ”Meanwhile, in Shanghai…”

I ”Meanwhile, in Shanghai…” har Maia Urstad samlet detaljer om tid og sted fra lokale radiostasjoner rundt om i verden; ”23 Uhr in Deuchland, Cinco de la Manana en Madrid, Saint Johns 7:30 while 7:00 in Nova Scotia”…

 

Lydene er satt sammen med andre radiospesifikke lyder til et sonisk bilde; som et fonogram av en 24-timers syklus i eteren og spredt utover 75 radioer som henger like over gulvet.

 

Begrepet "Universal Tid" er av nyere dato. Før det nittende århundre, da det å forflytte seg fra et kontinent til et annet kunne ta måneder, var det ikke behov for å koordinere tiden mellom forskjellige geografiske steder. Innføring av standard tid var knyttet til teknologisk utvikling, som ga mulighet til å forflytte seg raskere og kommunisere over stadig større avstander. Greenwich Mean Time ble innført som referansetid over hele verden i 1884 og fungerte som offisiell verdenstid frem til 1972, da UTC (Universal Time Coordinated)  ble innført og overtok denne rollen.

 

Akkurat som standardisering av tid fører til ideen om synkronisering, avler etablering av en universell tid ideen om samtidighet. I dag antar vi uten å reflektere så mye over det, at hele kloden lever i én global tid, i en universell eksistens. Men - vi er samtidig knyttet til personer som befinner seg i helt andre daglige realiteter og omgivelser.

 

 

Paul Devens (NL) "City Chase"

 

"City Chase" er en installasjon med mange høyttalere som beveger seg på skinner. Høyttalernes bevegelser gjenskaper en Devens sykkelturer rundt i Bergen sentrum, hvor han har gjort lydopptak mens han syklet. Han har satt sammen en komposisjon av bylyder og bevegelse som henger nøye sammen fysisk. Høyttalerne glir av gårde med hver sin lyd og skaper en ny måte lytte til kjente Bergenslyder.

 

 

 

Paul Devens kommer fra Nederland og er utdannet ved ABK og Jan van Eyck-akademiet i Maastricht. Han arbeider for det meste med lyd og arkitektur, men har også laget installasjoner og video, i tillegg til performance. Hans arbeider har vært vist I bl.a. le Magasin, Grenoble (France, 1994), Confort Moderne, Poitiers (France, 2001), Museum Z33, Hasselt (Belgium, 2002), Neuer Aachener Kunstverein (Germany, 2003), Ctrl_Alt_Del 1, 2 & 3 Istanbul (2003, 2005, 2007), Pause / Oboro Gallery, Montreal (2004) og OCA/ISP Oslo (2004), Experimental Intermedia, New York (2006), Laptopia #4, Tel Aviv (2007), Digital Media, Valencia (2008), Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen og  Bureau Europa ʻPanelsʼ, Maastricht (2010).

 

Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv–visuell kunst, hovedsaklig med lydinstallasjoner og stedsrelaterte konsertforestillinger. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har også bakgrunn fra rock, blant annet som medlem av ska/new-wavegruppen ”Program 81”, med 4 plateutgivelser og diverse turnevirksomhet. På midten av 80-tallet begynte Urstad å eksperimentere med bruk av lyd som kunstnerisk medium, og har siden 1987 vært en aktiv bidragsyter på den norske og internasjonale samtidskunstscenen med utallige lydbaserte solo- og samarbeids-prosjekter. Hun er del av den internasjonale gruppen freq_out, initiert av Carl Michael von Hausswolff, og er også medlem av Lydgalleriet i Bergen. Urstad publiseres på Touch Music, London.

 

By: Red