Eirik Brandal «The es series» (NO)

Eirik Brandal er en kunstner og komponist basert i Haag, NL. Mens han opprinnelig studerte musikkomposisjon, har arbeidet hans skiftet fokus mot elektroniske lydskulpturer, med ønske om å avdekke den elektroniske kretsens skjønnhet. Ved å skulpturere kretsene på en arkitektonisk måte, endres konteksten fra å være funksjonelle objekter til interaktive skulpturelle objekter. Lyd og lys skaper gjennomsiktighet mellom publikum og de interne prosessene i skulpturene, med sikte på å gi skulpturene egenskapene til uavhengige kommunikative enheter.

 

By: Pål Alvsaker