Zimoun

Lydgalleriet er stolte av å kunne presentere en installasjon av Zimoun som første galleri i Norden. Den unge sveitiske kunstneren har de senere årene opparbeidet et solid rykte som en av de kommende stjernene innen kinetiske installasjoner, med New York, Hong Kong og Art Basel på kalenderen I 2011.

 

I Bergen viser han arbeidet "138 prepared dc motors, cotton balls, cardboard boxes 40x40x40cm". Dette er en del av en serie som kan leses som en videreutvikling av Karl Poppers tanker om "Clocks and Clouds". Popper så den fysiske verden som et kontinuum mellom to ekstremer, med regulære, deterministiske “klokker” på den ene siden og irregulære, indeterministiske “skyer” på den andre siden av skalaen.

 

 

Komponisten György Ligeti viste med sine rytmebaserte stykker, som Continuum, Clocks and Clouds og Poème Symphonique pour 100 métronomes den umerkelige overgangen mellom Poppers to ytterpunkter. I Ligetis metronomstykke settes 100 mekaniske metronomer igang i forskjellige hastigheter. Stykket ender med at metronomene én etter én slutter å slå. Selv om stykket var ment som en protest, har det fått stor innvirkning på mange kunstretninger. Man kan se på Zimouns kunstnerskap som en spesialisering og videreføring av denne typen rytmiske eksperimenter. Han har de siste årene nesten utelukkende produsert installasjoner med utgangspunkt i små mekaniske bevegelser som hver og en er enkle og oversiktlige, men som i helhet danner en lydsky som forandrer seg ettersom bevegelsene kommer inn og ut av fase. Zimoun er en del av den unge kinetiske scenen som arbeider seg vekk fra mikrokontrollere og datamaskinsystemer, men heller forsøker å gi objektene et eget liv gjennom minimale forskjeller i utformingen. De forskjellige tempoene i ”138 prepared dc motors…” dannes gjennom ballenes møte med overflaten inne i kassene, og små forskjeller i stangens bøyning. Det er ingen styringssystem involvert. Slik snakker også arbeidet til oss som et mangehodet legeme, alle med individuelle særtrekk.

Zimoun (1977) er autodidakt. Han har mottat priser fra bl.a. Prix Ars Electronica, og stilt ut i gallerier over hele verden. Han representeres av Galerie Denise René (Paris) i Europa og bitforms gallery (NYC) i Amerika.

 

 

 

By: Red