Victoria Johnson: Satelitt

Hva skjer med liveuttrykk og improvisasjon når det må forholde seg til en gallerikontekst?

 

Hva tilføres når man transkriberer eller transformerer linjære, stedsspesifikke forløp til en individuell opplevelsesflate?

Hordan forholder en scenemusiker seg til installative prosesser?

 

 Lydgalleriet utfordret stjernefiolinist og improvisatør Victoria Johnson med disse spørsmålene i fjor høst. I mellomtiden har dialogen gått frem og tilbake og vi er glade for å nå kunne vise resultatet av denne prosessen i form av en soloutstilling over tre etasjer. I Lydgalleriet vises 4 nye installasjoner, hvor to bygger videre på tidligere arbeider (Victoria teller, Elektra) og to er helt nye (Apollo, Atlas). Johnson har arbeidet frem et uttrykk som tar utgangspunkt i hennes eget instrument og reflekterer over sin klang, sin rolle og sine omgivelser.

 

 

Fiolinklangen er det bærende lydlige elementet i alle installasjonene, om enn forvrengt og fremmedgjort. Johnson viser i installasjonene sin evne til samarbeid, i den grad at alle fire arbeidene kan leses både i video- og musikk-kontekst. Til dette har hun fått med seg noen av de beste innen sine felt, Knut Vaage, Peter Tornquist, og Ellen Røed.

 

By: Red