David Rios: «Lyd Erosjon» (N)

Lyd Erosjon er en studie av mekaniske bølger og avtrykkene disse etterlatter i materien de forplanter seg i. Mekaniske bølger som lyd transporterer energi i systemer og i takt med energioverførselen blir den fysiske konfigurasjonen av systemet forandret.

Utstillingen består av en serie objekter hvor sporingen av forandringene etter lyd er utgangspunktet.

David A. Rios er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen.

By: Asle Bakke Brodin