ELO: Hybride grensesnitt, digitale fortellinger

 

 
Foto: Joellyn Rock

Hybride grensesnitt, digitale fortellinger

Denne utstillingen viser elektronisk litteratur som krever at vi bruker sanser vi vanligvis ikke forbinder med lesing. 

John Murray og Anastasia Salter bruker et fysisk Ouija-brett som grensesnitt til en hypertekstuell fortelling om det overnaturlige. Caitlin Fisher og Tony Vieres "Mother/Home/Heaven" bruker augmentert virkelighet  til å fortelle historier om hverdagslivet i en pionerlandsby i Kanada. I Joellyn Rock og Alison Aunes "Fish Net Stockings" møter vi en verden hvor havfruer faktisk eksisterer, vist fram med skyggeteaterets virkemidler kombinert med projeksjoner, utklipte figurer, lyd og tekst. Julie Vulcan og Ashley Scotts "RIMA" lar tilskuernes fysiske bevegelser i utstillingsrommet påvirke twitterdagboken til en halvt fiktiv samvittighetsfange. Angus Forbes bruker visualiseringsteknologier for å skape nye versjoner av Emily Dickinson's poesi. Philippe Bootz og Nicolas Bauffe har programmert to datamaskiner som sammen skaper ny musikk og poesi.

Utstillingen er en del av Electronic Literature Festival, og presenteres i samarbeid med Lydgalleriet. 

______________

Hybridity and Synaesthesia in Electronic Literature

Experience works of electronic literature that appeal to our senses of touch, hearing and sight. John Murray and Anastasia Salter use a Ouija board as an interface to a hypertextual story about the supernatural, where the reader's movements of the planchette affect the course of the story. Caitlin Fisher and Tony Viere's "Mother/Home/Heaven" uses augmented reality to tell stories from everyday life in a Canadian pioneer village. In Joellyn Rock and Alison Aune's "Fish Net Stockings" we discover a world where mermaids exist, and we encounter this story through a back-projected projection screen using vivid colours and silouette outlines as well as physical cardboard cutouts, sounds and words. Julie Vulcan and Ashley Scotts RIMA translates the exhibition's visitors' physical movemnets through the gallery space control the Twitter diary of a semi-fictional prisoner of conscience. Angus Forbes uses visualisation techniques to create new versions of Emily Dickinson's poetry.

An ELO 2015 end(s) go Electreonic Literature Festival Exhibition, in cooperation with Lydgalleriet. 

By: Inga Moen Danielsen