Besøksinfo

Adressen til Østre er:

Østre Skostredet 3

5017 Bergen