Wonders Beyond Yonder

Lydgalleriet er svært glade for å kunne presentere Ingvild Langgårds første separatutstilling i Norge med utstillingen Wonders Beyond Yonder.

 

Langgård vakte oppsikt på Astrup Fearnley Museet tidligere i år med det klaustrofobiske verket The Beastsom hos oss vises i et av våre mørke loftsrom. Hennes arbeider kretser rundt temaer der overskridelse og forandret virkelighet er vesentlig. I Lydgalleriet vises både videoarbeider og lydarbeider fra de siste 2 år. Natur er utgangspunkt for flere av verkene, ofte fordreid, eller som uttrykk for menneskelige trekk som ambisjon eller redsel. Elementer fra okkultisme og mytologi er fremtredende, som reversering, ritualmagi og mytisk symbolikk. Lydverkene baseres på opptak av naturlyder, stemmer og akustiske instrumenter, mens filmene er skutt på 8- og 16 mm film, hvor lys, skygge, og selektiv fokus skaper en verden som beveger seg mellom det synlige og det skjulte, skarphet og tilsløring, lys og mørke. I The Beast møter publikum en rytmisk komposisjon av sort pels, et ubegripelig og foranderlig dyr i sirkel. Alene og i nærmest fullstendig mørke, men omgitt av lyd, endres betrakterens persepsjonsevne. Vissheten om et avgrenset, klaustrofobisk avlukke erstattes med opplevelsen av et uendelig sort rom. I lydverket The Orchard veves biter fra forskjellige mytologier sammen, som myten om Isis og Osiris, norrøne kvad som Voluspå og Hyndluljod, og ikke minst elementer fra sjamanisme, til en reise gjenom tid og rom, ledsaget av en tusen år gammel lady.

 

 

Utstillingen trekker linjer til symbolismen og til 50-tallets filmrebell Kenneth Anger, med sine barokke, estetiske tablåer hvor skjønnheten vipper over og nærmer seg det groteske. Nytelse går over i ubehag, og noe fremmed og farlig tilkjennegir seg. Slik Mircea Eliade beskriver begrepet om det hellige; som manifestasjonen av noe fullstendig annerledes og motsatt plutselig tilkjennegitt midt i det profane, viser utstillingen forsøksvis glimt av det andresidige, som når noe glipper, og bildet av virkeligheten forskyves.

 

Utstillingen er kommet til med støtte fra Norsk Kulturråd og Notam.

 

By: Red