Duncan Speakman «Only Expansion» @KODE/BEK (ENG)

"Only Expansion" er en workshop og lydvandring av Duncan Speakman utviklet i samarbeid med Lydgalleriet. Som en del av verket, som kan oppleves i sin helhet under "Stemmer" på KODE 9. september, holdes en workshop der andre utøvere får eksperimentere med teknologien han har laget og undersøke nye retninger for arbeidet. 

Ved å bruke et sett med hodetelefoner med mikrofoner på utsiden, kombinert med en liten bærbar databehandlingsplattform, blandes lyder i sanntid med forhåndsinnspilt materiale, og nytt innhold komponeres. "Only Expansion" utforsker persepsjon av ulike men simultane tidsskalaer gjennom lyd, som igjen reflekterer over hvordan vi interagerer med nære og fjerne rom.

For deltakere: denne prosessen vil være interessant for utøvere fra mange felt, men Duncan er spesielt interessert i å møte folk som jobber med urbane inngrep, koreografer/dansere, lydkunstnere og økologiske og/eller urbane forskere. Workshop HQ er hos BEK, i C. Sundts gate 55

Økt 1, 5. september (tilpasset tidspunkt på ettermiddag/kveld): introduksjon til lydvandringen, lydvandring med Duncans teknologisystem, eksperimenter med det eksisterende innholdet i lydvandringen.

Økt 2, 7. september (tilpasset tidspunkt på ettermiddag/kveld): opplevelse av lydvandringen Duncan har jobbet med gjennom uken så langt, tilbakemelding og kritikk, eksperimenter i forbedringer og fremtidige muligheter.

Påmelding til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Duncan Speakman jobber med mobile lydbilder/-medier og verk der linjen mellom publikum og utøver undersøkes gjennom å involvere publikum i ufamiliære lydlige rom. Han holder for tiden på med en doktorgrad i Bristol, UK. 

By: Pål