Skandinav premiere

 Skandinav er en teaterforestilling som tar for seg NAV, navere, det skandinaviske levesettet, hvor vi i et ønske om å være selvstendige, kan oppleve å bli mer og mer ensomme. Dette samtidig som det påstås at det kan synes som om at vi stadig bryr oss mindre om hverandre i et kaldere samfunn. Forestillingen undersøker dette med fokus på eksistensielle spørsmål omkring opplevelser av å være fri, fanget, ivaretatt og fremmedgjort. Hva er NAV for oss som mennesker og samfunn? Hva hadde vi vært uten det?

 

 

Regi: Sara Bruteig Olsen

Scenograf: Sigrid Fivelstad

Utøvere: Marie Kallevik Straume, Helena Wik, Henrik Bjelland

Dramaturg: Marte Boge

Produsent: Millan Persdotter Persson

Prosjektet er støttet av:

Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Fritt Ord, Trondheim kommune, WtW as

By: Johanne Øra Danielsen