Ploink slippefest for pl017nk, Thomas Urv, Richard Blanco og Dortmund live

Ploink kjører på igjen med ny slippefest for pl017nk. Forrige slippefest 12/2 med Mental Overdrive var enda en suksess som føyer seg inn i rekken til slippfestene. 

1. April spiller Dortmund live, Sista Låten resident Richard Blanco og Ploink Grandmeister Thomas Urv. Kø fra starten så lurt å komme tidlig. 

Cc: 100,- 18 år. Dørene åpner 23:00.

 

By: Johanne Øra Danielsen