Østre-lounge

Vi åpner dørene for en chill lounge fra 23:00, med djs og dans. Alle Østre-venner og interesserte er velkomne ! 
CC: Gratis

By: Johanne Øra Danielsen