PrøveRommet

PrøveRommet er et sted for presentasjon, bruk og utforskning av billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing. Konseptet fungerer som et uformelt og levende alternativ til de etablerte institusjonene i Bergen, der kunstnere og andre kulturinteresserte møtes i et multikunstnerisk og grenseoverskridene rom. Overskridelse er viktig, ikke nødvendigvis fordi det skaper grenseløshet, men fordi det utvider definisjoner. I dette rommet kan det skapes et miljø ulikt alt annet. 

 

PrøveRommet har eksistert som en selvstendig enhet ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen siden 1998. PrøveRommet er støttet av Bergen Kommune.

 

 
__
Every other Monday PrøveRommet brings life to a variety of art expressions; pictorial art, performance, literature, video art, installation art, dance, photo, theatre and more. Young artist and art interested people gather to find out what happens on the underground scene in Bergen.

By: Asle Bakke Brodin