Kulturnatt på Østre: Reading Stanley Brouwn (SI/NL/NO)

Tao G. Vrhovec Sambolec

 

Tao G. Vrhovec Sambolec (SI/NL/NO) er en kunstner og musiker som arbeider med usynlige flyktige fenomener og oppfatninger av rom. Hans kunstneriske praksis er en poetisk utforskning av forholdet mellom forbigående og tidsmessige fenomener som lyd, vær og menneskelig aktivitet og de konstruerte miljø og sosiale rom de befinner seg i. Han er for tiden stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og har stilt ut i en rekke museer, prosjektrom, gallerier og festivaler internasjonalt.

 
Det kunstnerisk forskningsprosjektet Rhythms Of Presence fokuserer på (u)synlige manifestasjoner av kroppslig tilstedeværelse, som akustisk og temporalt fenomen. På Østre presenteres et av tre verk som en del av prosjektet. Reading Stanley Brouwn tematiserer hverdagslivets gange, måling, arkivering, lesing og rytmisk temporalitet. Gjennom å lese den kunstneriske boken my steps 12.12.2005 - 1.1.2006, etableres en referanse til verk av den konseptuelle kunstneren Stanley Brouwn (Surinam / Nederland), som i mange verk adresserer det (u)målbare og avstanders materialitet gjennom å telle sine egne skritt. 
 
Velkommen!
 

By: Pål