Gray Chalk, Onge $ushimane, Verdensrommet DJs (CH/N)

Sveitseren Gray Chalk møter DJene i Verdenrommet – og hele byens Onge $ushimane!

By: Asle Bakke Brodin