«The Inevitable Heat Death of the Universe» - Eirik Havnes (bestillingsverk) (N)

Eirik Havnes sitt kunstnerskap kan kort oppsummeres som komplekst og nyskapende. Han jobber i krysningspunktet mellom konsertformat og installasjon. Et sted mellom musikk og lydkunst, et sted mellom improvisasjonens kaotiske strukturer og vitenskapens strenge, deterministiske regler.

«The Inevitable Heat Death of the Universe» er basert på fysikeren William Thomsons teori om at universet på et tidspunkt vil forvitre til en tilstand uten energi - noe som i praksis betyr at universet ikke lenger vil kunne støtte prosesser som krever energi. Det vil med andre ord vil det ikke lenger være mulig med livsformer slik vi kjenner de. Universet vil i teorien være dødt.

Verket består av seks deler:

The Inevitable Heath Death of the Universe - suite for 24 høyttalere 

Nå går alt til helvete - instruksjonsbok
Strømmen - prosapoesi

Gravitational waves - 12” håndlaget vinyl

Meteor stone
 - USB stein
The Big Bounce - 5” håndgravert vinyl.


Eirik Havnes er en musiker fra Ålesund. Han har en grad i musikkteknologi fra NTNU og bor for tiden i Trondheim.

By: Asle Bakke Brodin