Lydklubb spesial: Nuteq, Rudi Valdersnes, Ekko djs (N)

 Det er ofte i uventede og uformelle fora at unike kunstopplevelser oppstår. Gjennom sporadiske arrangementer utforsker Ekko og Lydgalleriet innpakning og presentasjon med utgangspunkt i programmet til og miljøet rundt Østre.

Lydklubb er en møteplass for ulike kunstutrykk. Det sære eller det kommersielle, det overraskende og det spennende, alt har sin naturlige plass her.

By: Asle Bakke Brodin