BIT20 & Currentes (N)

 

Middelaldermusikk side om side med nåtidens klanger. BIT20 har lenge ønsket å utforske middelaldermusikken side om side med nåtidens klanger. I sentrum av denne konserten står Julian Andersons Book of Hours. Stykket er inspirert av middelalderkunst og formet i tråd med tidebønnens syklus.

Kanskje hører du subtile minner av vår musikalske fortid gjennom stykket? Kanskje hører du utforskingen av musikalske intervaller? Komponisten har i alle fall ønsket å undersøke hva 1400-tallets grunnleggende musikalske byggesteiner betyr om man nærmer seg dem på nytt.

Rundt dette verket har vi invitert det bergenbaserte ensemblet Currentes til å spille musikk fra ars nova — tiden da kunsten Book of Hours er inspirert av kom til. Currentes medvirker i prosjektet «Wheels Within Wheels» ved Griegakademiet. Prosjektet utforsker hvordan utøvere av tidligmusikk i samarbeid med komponister kan skape nye uttrykksformer og strategier for komposisjon.

 

By: Asle Bakke Brodin