LYDGALLERIETS SALONG

 

LYDGALLERIETS SALONG


Lydkunst er i stor grad underdokumentert og underrepresentert i norsk muntlig og skriftlig kunstdiskurs. Feltets plass i overgangen mellom visuell kunst og musikk kompliserer ofte bruken av de tilstøtende feltenes tradisjonelle språkbruk, noe som også viser seg i kritikken der lydkunsten fort blir forbigått. 

Målet med Salongsamlingene er å diskutere og tenke høyt rundt hva lydkunst er, både historisk, kritisk og kunstnerisk. Gjennom korte informative innlegg – og med en konkret utstilling som bakteppe for diskusjonen – vil Lydgalleriet lage en ramme for publikum, journalister, kunstnere og lydinteresserte av alle slag, der samtalen om det vi hører står i fokus. Den første Salongsamlingen er knyttet opp til LYDHØRT-utstillingen Room Tone på Lydgalleriet med kunstnerne Victoria Skogsberg og Magnus Oledal, kuratert av Julie Lillelien Porter. 

Bjørnar Habbestad vil starte med et knippe blikk på lydkunstnes historie, Eivind Buene en kritisk innledning og Maia Urstad en kunstnerisk innledning til det norske og internasjonale lydkunstfeltet. Meningen er å skape en samtalesituasjon og et rom for høyttenkning der de ulike perspektivene på lydkunst kan videre diskuteres i lys av en konkret utstilling.

 

By: lydgalleriet