LYDHØRT PRESENTERER: ROOM TONE

LYDHØRT II:
Victoria Skogsberg (SE) / Magnus Oledal (SE): Room Tone

 

We make doors and windows for a room; 

But it is these empty spaces that make the room livable.

Thus while while the tangible has advantages

It is the intangible that makes it useful” 

 

Utstillingen Room Tone er en befatning med det romlige og den romlige besværligheten. Den tar for seg en gransking av plassen den befinner seg i. Den refererer også til en tilstedeværelse av "stillheten" som spilles inn på et sted når det ikke finnes noen muntlig dialog. Ordet lydhør assosieres med en tilstand av oppmerksomhet og mottakelighet, språklig bestående av både lyd- og -hørt, begge begreper relaterer til en hørbar oppfatning. Men når vi er i en lydhørt tilstand innebærer det en dypere og mer romlig form for lytting, som går utover kun det hørbare. Erfaringen av våre omgivelser og virkelighet, er fenomenologiske, interne og ofte immaterielle. 

Room Tone drøfter en rekke ideer om fravær av menneskekroppen, tomme rom, stillhet, muntlig overskygning, spekulativ realisme, synske opplevelser, tilstedeværelse av sted og objekt.

 

Room Tone er en installasjon som underbygger følelsen av en plass, av Victoria Skogsberg og Magnus Oledal. De har også begge bidratt til den nytrykkede publikasjonen med samme tittel, sammen med filosofen Liam Sprods essay "Impossiblities av Space" og en samtale mellom Liv Bugge og Julie Lillelien Porter om videoverket "54 spørsmål til en død magiker". 

 

Velkommen til åpning og publikasjonslansering fredag 5. september kl. 19–21!

 

////////////////

 

The exhibition Room Tone concerns itself with appropriating the spacial awkwardness of the room. It makes an enquiry into the space it is situated. It refers to a presence of of the “silence” that is recorded at a location when no dialogue is spoken.

The word lydhør translates into a state of attentive- and responsiveness, consisting of both lyd- (sound) and -hørt (heard); linguistically both relating to an audible perception. Though when we are in a state of lydhørt-ness,– it often implies a deeper state of listening, which goes beyond only the audible. In an awareness of the surroundings that we find ourselves in, the phenomenological, internal and often intangible are qualities through how we experience our reality.

Room Tone discusses a variety of ideas relating to absence of the human body, empty rooms, silence, verbal overshadowing, speculative realism, psychic experiences, room and object presence. 

 

Room Tone is an installation by Victoria Skogsberg and Magnus Oledal, who have also both contributed to the freshly printed publication, together with philosopher Liam Sprod’s essay “Impossibilities of Space” and a conversation between Liv Bugge and Julie Lillelien Porter about the videowork “54 Questions to a Dead Magician”.

 

Welcome to the opening and publication launch Friday Sep. 5th, 7-9 p.m.

By: Lydgalleriet