Mia Habib / Timo Kreuser

Ny Musikk Bergen - NO «…why should you gaze on the dance of SHULAMMITE as on the dance of two armies?…»

 

Ny Musikk Bergen presenterer:

Mia Habib / Timo Kreuser «…why should you gaze on the dance of SHULAMMITE as on the dance of two armies?…»

 

…why should you gaze on the dance of SHULAMMITE as on the dance of two armies?… er en kroppslig performance konsert, et møte mellom et robot ensemble og en kvinnelig utøver. Forestillingen, med sine menneskelige og hypermenneskelige aktører, peker på de uklare grensene mellom menneske og maskin, innside og utside, det vakre og det groteske. Ved å utforske disse uklare grensene, peker stykket på det felles rom som deles mellom teknologi og natur, det uorganiske og organiske.

 

Forestillingen er inspirert av det groteske kroppsbildet fra Salomons Høysang (Shir ha-Shirim’) og skjønnhetsbildet i vår teknologiske, postmoderne kultur. Publikum gjennomgå en prosess fra å være i den trygge rollen av distansert observatør til en konfrontasjon med den pustende, sansende og luktende danserens kropp i en nær, romlig situasjon.
Forestillingen er laget av den norske danseren og koreografen Mia Haugland Habib og den tyske komponisten Timo Kreuser. Habib er for øyeblikket en av Norges mest aktive dansekunstnere med et bredt virke nasjonalt og internasjonalt. Kreuser er en respektert musiker og komponist fra Berlin som arbeider over hele Europa. Habib hadde nylig premiere på et nytt stykke i Haugesund, MONO, for Kompani Haugesund.

 

 

By: Østre