Borealis 2014: Anne Marthe Dyvi

Borealis - NO

ANNE MARTHE DYVI • warp and weft •

med / with IDUNN AUNE FORLAND


ANNE MARTHE DYVI (f.1979 i Bærum), basert i Bergen, er billedkunstner utdannet ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, der hun fullførte sin mastergrad i 2010. Hun arbeider med mange ulike medier som performance, lyd, video, maleri, skulptur og installasjon, uten å være trofast mot noen av dem. I sine tidligere performances har hun vært opptatt av å utforske kunstens og kunstnerens posisjon og retorikk, men alltid med sårbarheten og fallitten som truende tilstedeværelse.
Dyvi har deltatt på mange utstillinger i Norge, blant annet på Høvikodden i 2012, Møllebyen Litteraturfestival i Moss, på BOA i Oslo, KinoKino i Sandnes, KNIPSU og S12 i Bergen. Hun har laget lydinstallasjonen Lekkasje på oppdrag for KORO til det nye konserthuset i Stavanger, og skulpturen Skuggeur laget hun til Kragerø kommune. De sto begge ferdige i 2013. Hun har stilt ut på Galleri Box i Gøteborg, på The Woodmill i London og skal stille ut i Italia og Berlin i løpet av 2014. Siden 2008 har hun vært en del av kunstnergruppa Ytter som har skrevet om og dokumentert kunst på ytter.no og gjennomført mange kunstprosjekter sammen. Ytter består i dag av Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi. De siste årene har hun også hatt flere kuratoriske samarbeidsprosjekter med Ytter og Espen Sommer Eide. Hun jobber som kunstnerisk utvikler på Bergen senter for elektronisk kunst, og er en del av Videokunstarkivet, som på oppdrag for Norsk Kulturråd skal utvikle et digitalt arkiv over norsk videokunst.

 Til Borealisfestivalen har hun invitert billedkunstner Idunn Aune Forland til å veve, og sammen med Dyvi være både instrument og utøver.

Opphavet til utforskingen av vev var en interesse for overgangen mellom teknologier. Hvordan veven og tekstilindustrien har vært arnestedet for computerteknologien, og hvor mange elementer fra den gamle teknologi blir med over i den nye. Performancen med vev er et forsøk på, gjennom kunst, å få øye på hva begrepet varighet og tid kan romme og hvordan teknologi kan ses som en lang tvunnet tråd opp gjennom historien med en rekke spor den trekker med seg videre. Formmessig blir det en bevegelse på skalaen mellom det fortettede og det langstrakte, mellom lys og mørke, mellom maskin og menneske.

IDUNN AUNE FORLAND (f.1987 i Oslo) er billedkunstner og gikk ut fra seksjon for tekstil ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i 2013. Hun har jobbet mest med medier som installasjon, skulptur og maleri. I arbeidene kombinerer hun ofte tekstile håndverksteknikker med kontrastfylte materialer som tre og brukte gjenstander.
Hun har tidligere vært opptatt av tematikk som omhandler identitet i forhold til det individuelle og det sosiale, også knyttet opp til tekstilens identitet i kunsten. Hun interesserer seg for det som skjer med en masse eller et materiale når det gjennom en prosess endrer verdi, eller status. Grensen mellom det fysiske nærværet av materialet, og det udefinerbare abstrakte kan og være stikkord for hennes arbeider. I dette prosjektet blir teknologien som nærmest er avkuttet fra den fysiske virkeligheten tvunget til å forholde seg til det fysiske nærværet av veven og materialet.
Forland henter inspirasjon både hos abstrakte malere, tradisjonelle kunsthåndverkere, og ønsker å trekke linjer mellom disse. Arbeidene hennes er prosessorienterte der performativitet og resultat ofte er likevektige deler. Gjennom vev og andre tekstile teknikker forsøker hun å oppnå en slags meditativ tilstand, som blir en essensiell del av arbeidet. Hun har høsten 2013 jobbet i Berlin, men er nå basert i Bergen.

Performancen er produsert i samarbeid med BEK, Bergen senter for elektronisk kunst for Borealis.

 

By: Østre