Piksel festival (N)

Tekst fra arrangør Piksel:

Piksel19 – e/co,li:b-re.bel

Den 17ende utgaven av den årlige Piksel Festivalen for elektronisk kunst og gratis teknologi

Interaktiv dans, elektroniske opptredener, en opti-sonisk inngripen, ekstrem dataskapt musikk, noise og psychoacoustics fra 21:00 til 24:00. I tillegg vil Piksel sitt eget team med Djer spille til kvelden er omme.

PIKSEL19 – e/co,li:bre er stolte over å endelig kunne invitere alle som måtte befinne seg I Bergen til den 17ende årlige Piksel festivalen for elektronisk kunst og gratis teknologi, fra den 21 til den 23 November.

Konsertene kommer til å finne sted på Østre I Skostredet, både på fredagen og lørdagen, fra klokken 21:00 til klokken 24:00. Piksel sitt eget team med Djer vil sørge for at stemningen på dansegulvet holder et høyt nivå frem til kvelden er omme. I Piksel Hut, et eget møtepunkt opprettet for festivalen (lokalisert I “Utestua”, Skostredet), vil det over tre dager være mulig å få med seg både installasjoner og spesielt inviterte gjester mellom 15:00-17:00 og 19:00 til 21:00.

Oecumene er et stykke med interaktiv dans og musikk. For å skape musikalske strukturer og kontrollere syntesen av lyd og lys benytter det seg av generative algoritmer og bevegelsesanalyse i sanntid. ALOES skaper atmosfæriske lydlandskaper ved bruk av pop-aktige melodier. “Transduction” er en performativ, opti-sonisk inngripen designet for projeksjon og lyd på flere kanaler. Bleep, er en visuell fortelling som utforsker temaet syntetisk biologi. Nnja Riot sin musikk er som skapt for å undersøke de ulike instrumentenes muligheter og begrensninger, elektronikk, diverse samlede lyder og den menneskelige stemmen. Invisible ecologies er resultatet av en serie med sansende og forsterkende enheter av ulike miljømessige omfang (som foreksempel vindhastigheter og prosessen rundt erosjon av mineraler) Hautamäki's opptredener er som mikroskopiske studier I hvordan elektronisk lyd plukker opp elektromagnetisk stråling og forstyrrelser fra arbeidslys, elektromagnetiske kilder, spole-mikrofoner, DIY forsterkere, radiobølger og fluorescerende lys,… Juan Antonio Nieto er en spansk, eksperimentell musiker som benytter seg av opptak fra felten som sitt råmateriale under live opptredener. Crystal Moss Core Force er en ekstrem form for dataskapt musikk som utforsker kaotiske territorier.  SNUFF! Er den parasittiske kidnappingen av en live radiosending med mål om å gjør den om til en enkelt  lyd: Ingen intervjuer, ingen nyheter, ingen musikk, ingen beskjeder.

Ivan Andre Paulsen, Itziar Markiegi (NO/SP), høylytt, ekstremt og kompromissløst; Både čirnŭ and Jana Jan er kjent for sine kompromissløse og intense live-set.

Gratis inngang fra dørene åpner til kl.22:00. 100 kr etterpå. Festivalpass 150 kr.

 

AV Performances

 

Friday 22nd Nov

21:00 to 03:00

Invisible Ecologies, Gabriela Munguía (MX)

Jana Jan vs. čirnŭ (NO/ES)

ALOES: The Road, Alex van Giersbergen, Marloes van Son (NL/FI)

Juan Antonio Nieto (ES)

Limit of the Off-limit, Nnja Riot, Lisa McKendrick (UK/NZ)

 

Saturday 23rd Nov

21:00 to 03:00

OECUMENE, Pablo Palacios, Muriel Romero, Daniel Bisig (ES)

Crystal Moss Core Force, Noish (ES)

Jukka Hautamäki (FI)

Transduction, Matt Spendlove (UK)

 

Agnes Pe (ES) + Aleksandar Bradic (US)

Piksel19 -- e/co,li:b-re.bel

The 17th annual Piksel Festival for Electronic Art and Free Technologies

Interactive dance, electronic performances, opti-sonic intervention, extreme computer music, noise and psychoacoustic effects from 21:00 to 24:00. A group of Piksel DJ`s will be playing until the end of the night.

PIKSEL19 – e/co,li:bre is honoured to invite the inhabitants and visitors of Bergen to attend the 17th annual Piksel Festival for Electronic Art and Free Technologies from the 21st to the 23rd of November

Concerts will take place at Østre, on Friday and Saturday from 21:00 to 24:00. Piksel resident DJs will make sure to keep the dancefloor nice and cozy until the very end of the night. Spanning three days, “Utestua” located in Skostredet, will be known as Piksel Hut and serve as a Piksel meeting point with installations and special guests from 15:00 to 17:00 and 19:00 to 21:00.

Oecumene is an interactive dance and music piece that employs real-time analysis of movement qualities and generative algorithms to create musical structures and control the synthesis of sound and light. ALOES creates atmospheric soundscapes with pop-like melodies. ‘Transduction’ is a performative opti-sonic intervention designed for projection and multi-channel sound. Bleep, is a visual narrative exploring the topic of Synthetic Biology, Nnja Riot’s music is a research piece into the possibilities of instruments, electronics, collected sounds and the human voice. Invisible ecologies is the result of a series of sensing and amplification devices of different environmental magnitudes such as wind speed and the process of mineral erosion. Hautamäki's sound performances are microscopic studies into electronic sound picking up electromagnetic radiation and interference from under-hood work lights, electromagnetic sources, coil mics, DIY amps, radio waves and fluorescent lights,... Juan Antonio Nieto is a Spanish experimental musician. He plays live electronics using field recordings as raw material. Crystal Moss Core Force is an extreme form of computer music that explores chaotic and generative territories. SNUFF! Is the parasitic kidnapping of a live radio broadcast in order to turn it into a single sound matter: no interviews, no news, no music, no announcements. Ivan Andre Paulsen, Itziar Markiegi (NO/SP), loud, extreme and unrepentant; both čirnŭ and Jana Jan are known for uncompromising and intense live-sets.

Entrance policy: Free entrance from doors open to 22:00 hours. 100 kr after that. Festival pass 150 kr. 

AV Performances

 

Friday 22nd Nov 

21:00 to 03:00

Invisible Ecologies, Gabriela Munguía (MX)

Jana Jan vs. čirnŭ (NO/ES)

ALOES: The Road, Alex van Giersbergen, Marloes van Son (NL/FI)

Juan Antonio Nieto (ES)

Limit of the Off-limit, Nnja Riot, Lisa McKendrick (UK/NZ)

 

Saturday 23rd Nov

21:00 to 03:00

OECUMENE, Pablo Palacios, Muriel Romero, Daniel Bisig (ES)

Crystal Moss Core Force, Noish (ES)

Jukka Hautamäki (FI)

Transduction, Matt Spendlove (UK)

Agnes Pe (ES) + Aleksandar Bradic (US)

 

 

 

 

By: Østre