MANIFESTO

I forbindelse med Manifest United av Verk Produksjoner 7. og 8. september inviterer Cinemateket & BIT Teatergarasjen til en helaftens spillefilm i sin Rein Bonus-serie. 

Manifesto bygger på skrifter fra futurister, dadaister, Fluxus-artister, suprematister, situasjonister, Dogme 95 og andre kunstnergrupper, samt tenkningen til enkeltkunstnere, arkitekter, dansere og filmskapere, det hele redigert og satt sammen til en collage som stiller spørsmål knyttet til kunstnerens rolle i samfunnet i dag.

Cate Blanchett gjenforteller manifestene som tretten ulike personaer - deriblant en skolelærer, en dukkefører, en nyhetsleser, en fabrikkarbeider og en hjemløs mann. 


[as a fifth-grade teacher] Now, nothing is original. OK? So you can steal from anywhere that resonates with inspiration and fuels your imagination. OK? And you can devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, buildings, bridges, you know, trees, cloud formations, bodies of water, you know, even... even light and shadows. Now, I want you to select only those things to steal from that speak directly to your soul. All right? Now, if you do this, your work... and your theft... will be authentic. All right?


Arrangeres i samarbeid med ØSTRE – Hus for lydkunst og elektronisk musikk og Cinemateket i Bergen

By: Østre