Panelsamtale: Hva er verkbegrepet i musikk?

Hva er verkbegrepet i musikk? Hvordan kan vi undersøke og utvikle nye verk på gammelt vis, og omvendt? Professor Lydia Goehr, musikerne og forskerne bak «Wheels within Wheels»-prosjektet møtes i denne panelsamtalen for å utforske nettopp det.

Moderator: Hild Borchgrevink
CC: Gratis

Lydia Goehr er professor i filosofi ved Columbia University, NY. Hennes forskningsinteresser er i tysk estetisk teori og i forholdet mellom filosofi, politikk, historie og musikk.

I prosjektet «Wheels within Wheels» (UiB, KMD, Griegakademiet) undersøkes nye verk på gammelt vis, og omvendt; en utforskning av komposisjoner og fremføringspraksis fra sen middelalder på jakt etter nye tilnærminger til det å lage musikk. «Wheels within Wheels» fremfører resultatene av sin forskning i tre konserter under Festspillene, titulert Mouvance I-II-III. I forkant av samtalen blir det en kort fremføring fra «Wheels within Wheels» innenfor lydinstallasjonen. 

Samtalen foregår på engelsk og er et samarbeid mellom Bergensnettverket for kvinner i filosofi og Griegakademiet.

---

What is the concept of a work within music? How can we explore and develop new works with approaches of the past, and the other way around? Professor Lydia Goehr, along with musicians and researchers behind the «Wheels within Wheels» project meet in this panel discussion to explore just that.

Moderator: Eamon O'Kane
CC: Gratis

Lydia Goehr is a professor of philosophy at Columbia University, New York City. Her research interests are in German aesthetic theory and in particular the relationship between philosophy, politics, history and music. 

The project «Wheels within Wheels» (UiB, KMD, Griegakademiet) research new works through archaic methods, and the reverse; an exploration of compositions and performance practices from the Late Middle Ages on the search for new approaches to making music. «Wheels within Wheels» will perform the results of their research during the Mouvance concert series at Bergen International Festival. Prior to the panel discussion the team behind «Wheels within Wheels» will also have a brief performance in the sound installation. 

The panel discussion will be hosted in English and is hosted in cooperation between Bergen's network for women in philosophy and The Grieg Academy.

By: Pål