Ruben Sverre Gjertsen: «Wheels Within Wheels»

Ruben Sverre Gjertsen, Currentes, Jostein Gundersen, Alwynne Pritchard

Nye verk på gammelt vis – og omvendt.

Sammen med konsertserien Mouvance I–III avslutter denne lydinstallasjonen et treårig kunstnerisk forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Prosjektet, som har tittelen «Wheels within Wheels», har utforsket komposisjoner og fremføringspraksis fra sen middelalder på jakt etter nye tilnærminger til det å lage musikk. De kunstneriske resultatene er mangfoldige, og strekker seg fra musikernes improvisasjoner og tonesetting i senmiddelalderstil til performances og lydinstallasjoner inspirert av musikk fra samme periode. Prosjektet er ledet av Jostein Gundersen, og det internasjonale teamet inkluderer komponistene Alwynne Pritchard og Ruben Sverre Gjertsen i tillegg til ensemblet Currentes.

Gjennom tre år har forskergruppen samlet en stor mengde lydmateriale, fra historisk informert fremføring av Ars Nova-repertoar, via abstraksjoner og klanglige endringer av musikken, til rene lydutforskninger som ligger nærmere det siste århundres eksperimentelle musikk. 

Denne lydinstallasjonen vil gå kontinuerlig, med lydmateriale som brukes på konsertene, samt en mengde nye varianter av lignende materiale. De samme ideene kan oppleves i stadig nye sammensetninger. 

Vi hører elementer som: 
- Den latinske messeteksten, klokker og fugler. 
- Forskergruppens egen diskusjon om toleranse, i forkant av årets Christie-konferanse.
- Improvisasjoner over «Finnegans wake» av James Joyce
- «Le Ray au soleil» av Johannes Ciconia
- Ensemble Currentes: «Klangtypen»-improvisasjoner, basert på Helmut Lachenmanns beskrivelser av den nye musikkens klangtyper.

Fremføringene er ved ensemblet Currentes, med lydbehandling av Ruben Sverre Gjertsen.

Gratis inngang. Åpen bar.

---

Together with the concert series Mouvance I-III this sound installation marks the culmination of a three-year artistic research project at the University of Bergen under the auspices of the Norwegian Artistic Research Programme. The project "Wheels within wheels" has explored late Medieval compositions and performance practices in search for new approaches to making music. The artistic results of the research are highly varied, ranging from improvisations and settings by the musicians in a late Medieval style to performance acts and sound installations inspired by Medieval musical material. The project has been led by Jostein Gundersen. The international team includes the composers Alwynne Pritchard and Ruben Sverre Gjertsen as well as the ensemble Currentes.

Over the course of three years the research group has collected a vast amount of sound materials; from historically informed performances of Ars Nova repertoire, through abstractions and timbre modifications, to sheer sound explorations which more greatly resemble the experimental music of the last century.

This sound installation will run continuously with sound material from the concerts in addition to an array of new variants of similar material. The same concepts can be experienced in boundless amalgamations. 

We will hear elements from:
- The Latin Mass texts, clocks and birds
- The research group’s own discussion of tolerance that preceded this year’s Christie conference
- Improvisations of ‘Finnegans Wake’ by James Joyce
- ‘Le Ray au soleil’ by Johannes Ciconia
- 'Klangtypen' improvisations by Ensemble Currentes based on Helmut Lachenmann's descriptions of new music's timbre types. 

The performances are by the ensemble Currentes with sound treatment by Ruben Sverre Gjertsen.

Free entry. Open bar.

By: Østre